Kokemuksia Lean Six Sigmasta

Merkittäviä projektituottoja Six Sigmalla

Lean Six Sigma -projektien tuotot nousevat tyypillisesti useisiin satoihin tuhansiin euroihin. Suorituskykyindeksi oli Suomessa vuonna 1997 Cp = 0,60 ja tutkimusaineistossa Cp = 0,65-0,70. Tämä tarkoittaa 25-35 % virhetasoa. Laatu on pysynyt lähes samalla tasolla 20 vuotta!

Lean Six Sigma koulutuksella ja prosessilla päästään kansainväliseen Six Sigma -tasoon, jossa virhemäärä on alle 0,00034%. (Cp > 2 ja Cpk >1,5). Kustannukset pienenevät 39% -72%. Lean Six Sigma projektien keskituotto 91000 €/vuosi – 245000 €/vuosi.

QKK Oy:n kouluttamat Black Beltit ja Green Beltit parantavat laatua n. 10-20 kertaa tehokkaammin ja nopeammin DMAIC-prosessilla!

Lean Six Sigma -projektien tuottolaskelma

Lean Six Sigma kursseja on pidetty 20 vuodessa lähes 200. Näihin on osallistunut yli 2000 henkilöä. Suuri osa Black Belt ja Green Belt -osallistujista on tehnyt myös vapaaehtoisen, mutta suositeltavan, raportoidun parannusprojektin, lopputyön, josta on kurssitodistuksen lisäksi myönnetty sertifikaatti. Tutkimusaineiston muodostaa projektityöt ja niiden tulokset vuosilta 2000-2019.

Lähes kaikki yksittäiset työt ovat luottamuksellisia, ei julkisia. Tästä syystä tarkastelussa käytetään vain tilastollisia menetelmiä ja yhteenvetoja lähdesuojan takaamiseksi. Osa tiedoista on koottu vain trendiä tai suuntaa osoittavana otantana. Kaikkiaan tarkasteltuja projekteja on yli 1000 kpl.

Osassa raporteista liiketoiminnan ongelman ratkaisun hyötypotentiaali (gain) on ilmoitettu euromääräisenä ja osassa sanallisena. Euromääräisesti laskettu projektien keksituotto (potentiaali) oli Black Belt -projekteissa 245 954 €/vuosi ja mediaani 150 000 €/vuosi ja Green Belt -projekteissa 91 641€/vuosi ja mediaani 56 250 €/vuosi. Jakaumat ovat lähellä lognormaalia.

Vuosituotto QKK:n Green Belt ja Black Belt -kursseista

Black Belt -projektin työmäärä on n. 40 tuntia ja Green Beltin n. 20 tuntia. Projektin kokonaisaika – alusta loppuraportin julkaisuun – vaihtelee hyvin paljon. Minimissään kurssin kestoajan n. 4-6 kk ja maksimissaan 2-4 vuotta. Tiimin nettotyömäärää on kuitenkin vain puolesta viikosta viikkoon, noin 2-5% kokonaisjaksoajasta. Tätä ajankäyttöä ei aktiivisesti seurata, mutta muutamilla osallistujilla on ollut käytössä työajan seuranta (projektiseuranta), josta työaika-arvio on saatu. Se vastaa Six Sigma -kirjallisuudessa esitettyjä ajankäyttöjä.

Lue lisää artikkelista: Suomalainen Laatu 2020 – Laadun parannuksen jälkitarkastelu Lean & Six Sigma Black Belt ja Green Belt -projektitulosten perusteella vuosilta 2000-2019 (Eero E. Karjalainen, 23.1.2020)

Vanhempia esimerkkejä

Tähän on listattu vanhempia esimerkkejä Suomesta ja ulkomailta.

Apteekin markkinointimixi selville – Apuna Lean Six Sigma

Jujo Thermal Oy

Tiehallinnan julkaisu Six Sigma soveltamisesta Palvelutasomittausten laadunhallinnan kehittäminen

Elektroskandia Oy:n asiakaslehti 1/06 (Lähde: http://www.elektroskandia.fi/kuvat/asiakaslehti%200106.pdf; ladattu 8.8.2006)

NunnaUuni Oy – Tiedote Six Sigman käytöstä – Laatupäällikön haastattelu

Kokemuksia maailmalta:

General Electric

Samsung

Bank of America

3M

Honeywell

DuPont

Bechtel

Caterpillarin rahoitusyhtiö, 16.2.05, Kauppalehdessä

Motorola

Dell

Dow Chemical Co.

Volt Information Sciences Inc.

Textron

Xerox

Johnson Controls

Lähde: ASQ, Six Sigma Forum Magazine (ellei erikseen ole mainittu).

HUOM!

Jos olet kiinnostunut jakamaan tietojasi projektisi tuloksista, oppimistasi asioista sekä positiivisista ja negatiivisista kokemuksistasi, ota yhteyttä meihin (toimisto@qk-karjalainen.fi). Liitämme tiivistelmän Lean Six Sigma -projektistasi näille sivuille, ja olet tällä tavoin tuomassa suomalaista näkökulmaa ja edistämässä Lean Six Sigman leviämistä.

Lean Six Sigman osaamistasot

Tutustu osaamistasoihin

Jatka lukemista ja tutustu seuraavaksi Lean Six Sigman osaamistasoihin.

Lue osaamistasoista

Kiinnostaako Lean Six Sigma?

Liity postituslistalle ja saat ajankohtaista tietoa Lean Six Sigmasta ja laatutekniikoista sekä laadun kehittämisestä suoraan sähköpostiisi.