Mikä on Championin rooli?

CHAMPIONIT OVAT LIIKKEENJOHTAJIA, jotka varmistavat, että organisatoriset systeemit tukevat Lean Six Sigma -hankkeita. ISO 13053 kutsuu Championeja Six Sigma käyttöpäälliköksi. Championit ovat vahvoja Lean Six Sigma -ohjelman puolestapuhujia. Heidän pitäisi ymmärtää prosessien aika- ja ominaisuuden suorituskyky ja siinä mahdollisesti olevat puutteet. Erittäin kannatettava idea on laatia japanilaisten tapaan lista keskeisistä suorituskyvyistä: ”yritykset kohdistavat huomattavan painoarvon prosessin kyvykkyyksien luetteloimiseksi jatkuvasti, jotta tieto on valmis jaettavissa kaikkiin uusiin tuotekehi- tysprojekteihin.

On ymmärrettävä vaatiiko puutteet materiaali- tai henkilöinvestoinnin vai parannusprojektin. Championit määrittelevät yhdessä ylimmän johdon kanssa projektit, joita Black Beltit ja Green Beltit tekevät. Championit varmistavat organisaation Lean Six Sigma -menestymisen projektin valinnalla ja resurssien allokoinnilla.

Championeille opetetaan laatuteknologian ja Lean Six Sigman perustekniikat. Koulutuksen tavoitteena on antaa tietoisuus teknologiasta, menetelmistä, konsepteista ja työkaluista. Koulutus on tyypillisesti 1-2 päivää. Koulutuksen tavoitteena on auttaa ymmärtämään Lean Six Sigma -menetelmää ja sen vaatimaa ajattelutapaa sekä kehityshankkeiden kytkemistä liiketoiminnan tavoitteisiin.

Championin vastuuna on koordinoida liiketoiminnan koko Lean Six Sigma -aktiviteetit. Hänelle kuuluu projektin valinta, suorituksen valvonta ja esteiden purkaminen Lean Six Sigma -projektien tieltä. He organisoivat projektit, projektiryhmät sekä johtavat Six Sigma -parannusta. Heidän tulee seurata Black Belt -projektien tilaa ja onnistumista sekä taata ja hankkia riittävät resurssit Black Belt -projekteille, jotta ne pysyvät aikataulussa ja valmistuvat ajallaan. Heille kuuluu esteiden purkaminen Six Sigma -projektien tieltä.

Black Belteille ja Green Belteille tulee järjestää riittävästi aikaa, jotta he voivat vetää projektejaan sekä osallistua koulutukseen. Champion on pitkälti vastuussa Black Beltien ja Green Beltien avustamisessa määrittelyvaiheessa ja koko prosessissa niin että liiketoimintahyöty syntyy ja pysyy.

Champion on osa funktionaalista organisaatiota. Hän raportoi suoraan Lean Six Sigma -johtajalle ja on myös jäsen Lean Six Sigma -johtoryhmässä. Championilla on täytäntöönpano-osuus Black Belt -sertifioinnissa. Tyypillisesti Champion käyttää aikaa 2 päivää/viikko per 10 projektia (20-80 % organisaatiosta).

Champion on johtaja tai päällikkö, joka perustaa ja valitsee Black Beltit ja tiimin sekä tukee ja sponsoroi heitä. Champion osallistuu kaikkiin projektikatselmuksiin. Champion seuraa Six Sigma -perusteista koulutusta organisaatiossa. Champion on myös yleensä johtoryhmän jäsen. Championin rooli on hyvin tärkeä Lean Six Sigma -metodin soveltamisessa. Champion varmistaa, että projektit pysyvät yhdenmukaisina liiketoiminnan yleisten tavoitteiden mukaisina. Hän on valitsemassa projektit, priorisoimassa ne sekä määrittää projektien laajuuden yhdessä johdon ja Beltien kanssa. Hän myös pitää tiimin jäsenet tietoisina projektien edistymisestä sekä tarjoaa tarvittavat resurssit, kuten aika, rahat, laitteet sekä varmistaa, että tiimin jäsenet auttavat Black Beltiä projektissa. Hän toimii myös erotuomarina ja auttaa konfliktien ratkaisussa. Champion myös antaa palkkiot ja kannustukset.

Johtoryhmän Lean Six Sigma -koulutus

Jatka lukemista – mitä johtoryhmän osaamiselta vaaditaan?

Sitoutuakseen kunnolla ylin johto tulisi kouluttaa parannusperusteiseen tieteelliseen, laatuteknologiaan ja osana sitä Lean Six Sigma -menetelmään.

Lue lisää

Kouluttaudu Championiksi

Tutustu Lean Six Sigma Champion -koulutukseen ja ilmoittaudu mukaan.