Leanin historiaa

Lean-valmistuksen alkujuuret ovat Japanissa, missä toisen maailmansodan vaiheilla perustetun Toyota Motor Corporationin johto antoi päätuotantoinsinööri Taiichi Ohnolle (1912-1990) tehtäväksi nostaa yrityksen tuottavuutta. Toyotan ongelmana oli pääoman lähes täydellinen puuttuminen ja konekannan vanhanaikaisuus. Taiichi Ohnon piti keksiä sellaisia toimenpiteitä, joilla pystyttäisiin tekemään enemmän vähemmällä.

Lean-konsepti (Lean-valmistus, Lean manufacturing) on alkujaan valmistuskonsepti ja sovellutuksessa monet työkalut ja tekniikat on alkujaan kehitetty palveluorganisaatioissa. Tunnetuin esimerkki on ”Kanban”, joka on mukaelma supermarkettien tavaraohjauksesta. Supermarket idea tuli, kun Toyotan Taiichi Ohno vieraili Piggly Wigglyn supermarketissa (perustettu 1916 Memphisissä). Ohno suuntasi opintomatkansa pääosin massatuotantolaitoksiin Yhdysvaltoihin. Hän vieraili amerikkalaisissa autotehtaissa, mutta eniten ideoita hän sai kierrellessään supermarketeissa. Sieltä asiakas sai juuri sitä mitä halusi, silloin kun halusi ja sellaisen määrän kuin halusi. Se oli Ohnolle täydellinen esimerkki imuohjauksesta.

Toyota Production Systemin kaikki ideat eivät suinkaan ole japanilaisten keksimiä, vaan tosiasiassa monet noista keskeisistä ideoista ovat paljon vanhempia. Toyotalaiset, Ohno mukaan lukien yhdistivät monia konsepteja, jotka oli keksinyt jo joku muu paljon heitä aiemmin.

Alkujaan Fordin tuotantoideasta (1900) lähtenyt ja kehittynyt Toyota Production System on pohja Leanille. Esimerkiksi 1900-luvun kehityskulku mittausteknologiassa ja kovametallin työstämisessä mahdollistivat katkeamattoman virtauksen Fordin tehtailla ja jo 1930-luvulla saksalainen lentokoneteollisuus käytti tahtiaikaa tahdistamaan lentokoneaihioiden yhtäaikaista liikuttamista tuotantolinjalla. Mitsubishi teki tuolloin yhteistyötä saksalaisten kanssa, ja tätä kautta periaatteet siirtyivät Japaniin ja myös edelleen Toyotalle. Sotien jälkeen Ohno alkoi yhdistellä näitä oppimiaan konsepteja kehittäen samalla monia omia.

Amerikkalaisen laatuopettajin W. E. Deming ja J. M. Juran avulla japanilaiset tekivät laadusta ominaisuuden, jonka avulla vallattiin maailma. Japanilaiset kehittivät laatujohtamisen toimintamalliksi, joka on ainakin toistaiseksi osoittautunut lyömättömäksi.

William Edwards Deming (14.10. 1900 – 20.12.1993)

W.E.Deming opetti kesällä 1950 japanin johtajille ja insinööreille sekä systeemiteorian periaatteet että tarkoituksen optimoinnin. Japanilaiset ymmärsivät myös asiakastyytyväisyyden arvon ja asiakastarpeiden etsimisen tärkeyden.

Deming kehitti syvällisen tiedon teorian. Sen perusajatuksena on, että kaikki lähtee vaihtelun ymmärtämisestä ja, että systeemejä kehittämällä pienennetään vaihtelua. Vaihtelu aiheuttaa vikoja, jotka aiheuttavat hukkaa. Deming opetti myös tuotantoprosessin ymmärtämisen systeeminä Demingin PDCA-ympyrän avulla.

Perustana Demingin opeille oli tri Walter A. Shewhartin 1920-30 luvulla luoma tilastollinen prosessinohjaus. Se on tilastomatematiikkaan perustuva tekniikka. Tilastollinen ajattelu muodostuu kolmesta keskeisestä periaatteesta: Kaikki työ on sarja keskenään sidoksissa olevia prosesseja. Kaikki prosessit ovat vaihtelevia. Vaihtelun pienentäminen tarjoaa parantamisen mahdollisuuden.

Mistä Lean nimi?

Leania ei kutsuta ”Leaniksi” siksi, että asiat on ”riisuttu” luita myöten. 1980-luvulla Suomessa Leania kutsuttiinkin virheellisesti ”Ohut ja laiha” tuotanto. Tämä on väärä tulkinta. Lean nimen tausta juontaa vuodelle 1987, jolloin MIT:ssä työskenteli tutkija John Krafick. Hän oli tutkijana ryhmässä, joka oli osa tutkimusohjelmaa nimeltä ”International Motor Vehicle Program, IMVP” tutkien eri autotehtaiden tuottavuutta. (Toyotan tuottavuus oli jo vuonna 1977 ”järkyttävän” hyvä!). John Krafick tarvitsi ”nimilapun” Toyota Production System -ilmiölle, joka parhaiten kuvaisi, mitä tutkittava systeemi on (TPS).

Hän kirjoitti taululle luonnehdinnat tutkimustensa pääpiirteistä:

  • Tarvitsee vähemmin inhimillisiä panoksia tuotteiden ja palveluiden suunnitteluun.  
  • Vaatii vähemmin investointeja saman kapasiteetin omaavaan tuotantoon. 
  • Tuottaa tuotteita alhaisemmilla toimitusvioilla (reklamaatioilla). 
  • Käyttää harvempia toimittajia. 
  • Aika konseptista tuotantoon, tilauksesta toimitukseen ja ongelman havaitsemisesta korjaukseen on lyhyempi ja vaatii vähemmin inhimillistä panosta. 
  • Tarvitsee vähemmin varastoja jokaisessa prosessivaiheessa. – Aiheuttaa vähemmin työntekijöiden tapaturmia. 
Leanin historia kuvattuna aikajanana
Leanin historia kuvattuna aikajanana.

John Krafick totesi: ”Se (TPS) käyttää vähemmin kaikkea luodessaan saman määrän arvoa, joten kutsukaamme tätä LEAN:ksi” Lean -tuotanto tuli yleiseen tietoisuuteen James Womackin ja Daniel Roosin kirjasta ”The Machine That Changed the World” 1990.

Yleistä Leanista

Yleistä Leanista

Jatka lukemista. Seuraavaksi tarkastellaan Leania yleisesti.

Lue lisää