Lean Six Sigma Champion -koulutus

Lean Six Sigma Champion -koulutus valmentaa organisaation johtajia – kaikilla tasoilla – ymmärtämään Leanin ja Six Sigman konsepteja sekä erityisesti johtamaan Lean Six Sigman käyttöönottoa, levitystä ja hyödyntämistä organisaatiossa.

Lean Six Sigma Champion -koulutuksella annetaan johtoryhmälle, Lean Six Sigma -projektien ja henkilöiden valitsijoille sekä varsinaisille Championeille yleiskatsaus Lean Six Sigma -menetelmään, projektien valintaan, johtamiseen ja työkaluihin. Lean Six Sigma Champion johtaa, tukee, suojelee, edistää, ylläpitää ja levittää organisaation Six Sigma -toimia.

Osallistujat kykenevät kurssin jälkeen ymmärtämään Six Sigmaan liittyvän DMAIC -kehitysjakson (Define, Measure, Analyze, Improve, Control eli määrittely, mittaus, analysointi, parannus ja ohjaus) ja siinä käytettävät työkalut. He pystyvät myös organisoimaan projektit ja projektiryhmät sekä johtamaan Six Sigma -parannusta.

Champion on yksilö tai ryhmä yksilöitä, joiden velvollisuutena on seurata Black Belt -projektien tilaa ja onnistumista sekä taata riittävät resurssit Black Belt -projektille, jotta se valmistuu ajallaan. Champion on pitkälti vastuussa Black Beltin avustamisesta määrittelyvaiheessa ja yleisesti koko prosessista niin että liiketoimintahyöty syntyy ja pysyy. Lean Six Sigma Champion -koulutus voidaan tarpeen mukaan räätälöidä 1 – 2 päivän mittaiseksi, riippuen tarvittavasta laajuudesta.

Lean Six Sigma

Kouluttaudu Lean Six Sigma Championiksi

Seuraava julkinen toteutus järjestetään 24.-25.9.2024 Sibeliustalossa, Lahdessa.

Lue lisää ja ilmoittaudu

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Järjestämme koulutusta sekä julkisena kurssina että yrityskohtaisesti räätälöitynä toteutuksena.