Design for Six Sigma, DFSS


Tuotekehityksen ja yritysten haasteena on, kuinka lanseerataan menestyvä tuote samalla, kun joudutaan tekemään kompromisseja suunnittelun, tutkimuksen, määrittelyn ja testauksen osalta. Tärkeät kysymykset ovatkin: mitä pitää lähteä suunnittelemaan, kuinka kerrotaan suunnittelulle sekä kuinka tässä kaikessa onnistutaan.

Design for Six Sigma (DFSS) on uuden sukupolven suunnittelumetodi, joka sisältää Six Sigman tavoin uuden suunnitteluprosessin PIDOV ja lukuisan määrän uusia suunnittelun ja tuotekehityksen menetelmiä ja työkaluja.

Tuotekehityksen ja suunnittelun haaste on ennustaa asiakastarve oikein. Tärkeä osa onnistumista on ymmärtää asiakastarve oikein. Tarve ei useinkaan ole se, mitä asiakas sanoo, vaan täytyy ymmärtää syvällisemmin asiakkaan tarve. Tätä kutsutaan asiakkaan ääneksi – VOC, Voice of Customer. Jos tarve on tunnistettu väärin, seuraa se että kaikki työ mitä tehdään tästä eteenpäin, valuu hukkaa. Asiakastarpeen tunnistamisen jälkeen se tulee testata. 

Pelkkä asiakastarpeen tunnistaminen ei riitä, vaan tämä täytyy muuttaa konkreettiseksi suunnitelmaksi, kuinka tuote tehdään. Suunnitelman täytyy olla sellainen, että tuote on valmistettavissa. Usein ollaan tilanteessa, että suunnitelmat ovat olemassa, mutta valmistus ei onnistu ja tarvitaan joukko muutoksia ennen kuin valmistaminen voi alkaa. 

Suunniteltaessa tuotetta tai palvelua, on huomioitava kolme asia. On tunnistettava kriittiset laatutekijät, CTQ:t, kriittisten tekijöiden valmistuksen prosessin suorituskyky (capability) ja toleranssianalyysi koskien niitä tekijöitä, joista kriittinen suorituskyky muodostuu itse systeemissä. Näiden kolmen asian oikeanlaisesta yhdistämisestä muodostuu Six Sigma -suunnittelu eli robusti suunnittelu DFSS (Design for Six Sigma).

DFSS keskeiset elementit – kriittisten laatutekijöiden tunnistus ja määrittäminen, näiden kriittisten tekijöiden valmistuksen suorituskyky ja toleranssianalyysi, jolla tekijät ”sidotaan” yhteen systeemiksi

Design for Six Sigma (DFSS) on systemaattinen menetelmä, joka käsittää työkalut, koulutuksen ja mittaukset, jotka mahdollistavat suunnittelemaan tuotteet/prosessit niin, että ne täyttävät asiakkaiden odotukset ja tuotteet voidaan tuottaa 6σ tasolla. Tällöin satunnaisia virheitä ja vikoja on <<0,00034% eli 3-4 kpl/miljoona. Kysymys on suunnittelutasolla toteutettavasta Six Sigmasta. 

DFSS optimoi suunnitteluprosessin niin, että saavutetaan Six Sigma suoritusarvo ja samalla integroi Six Sigma ominaisuudet uuden tuotteen ulostuloon kurinalaisella joukolla suunnittelun työkaluja.

DFSS keskeinen PIDOV-prosessi, joka vastaa MAIC-prosessia. Suunnittelun prosessista käytetään myös lyhenteitä DMADV, IDDOV ja DISDI 
Lean johtaja

Seuraavaksi tutustutaan Leaniin

Jatka lukemista ja siirry lukemaan Leanista ja sen ominaispiirteistä.

Mitä on Lean?

Ilmoittaudu kurssille

Järjestämme Design for Six Sigma -koulutusta sekä julkisena että yrityskohtaisena toteutuksena. Tutustu ja ilmoittaudu kurssille tai kysy lisää.