Keitä ovat Yellow Beltit

YELLOW BELT TUNTEE Lean Six Sigman perusteet, käsitteet ja peruskonseptit. Hän tuntee DMAIC-prosessin perusajatuksen, sen keskeiset mittaus-, analyysi-, parannus- ja ohjausvaiheen työkalut ja menetelmät. Hän ymmärtää dataan perustuvan ajattelutavan ja sen merkityksen syy-seuraussuhteiden etsimisessä.

Yellow Belt ymmärtää, kuinka Lean Six Sigma -menetelmää käytetään tuotannollisten tai liiketoiminnallisten prosessien parantamiseen, jotta ne täyttävät paremmin asiakkaan vaatimukset ja organisaation liiketoiminnalliset tavoitteet.

Yellow Beltit osallistuvat Lean Six Sigma -projekteihin. Heidän oletetaan käyttävän opittua Lean Six Sigma -metodia ja työkaluja osana normaalia työtään. Yellow Beltin koulutus on tyypillisesti 2 päivää. Koulutus soveltuu myös erittäin hyvin laatutekniikan peruskoulutukseksi.

Lean Six Lean Six Sigma Master Black Belt

Jatka lukemista, keitä ovat Master Black Beltit?

Master Black Beltit tarjoavat valmennusta ja apua Black Belteille. Heillä on erittäin vahva tilastollisten menetelmien osaamistaso ja he taitavat muutosjohtamisen.

Lue lisää

Lean Six Sigma Yellow Belt -koulutus

Tutustu Lean Six Sigma Yellow Belt -koulutukseen ja ilmoittaudu mukaan.