ASQ Six Sigma “The Body of Knowledge”

ASQ Six Sigma ”Body of Knowledge” (BOK tai BoK) muodostuu koko tietosisällöstä, joka koskee Six Sigmaa. Se on täydellinen joukko käsitteitä, termejä ja toimintoja, jotka muodostavat ammatillisen alueen, sellaisena kuin asianomainen oppinut yhteisö tai ammattiliitto (ASQ, American Society of Quality, Amerikan laatuyhdistys) on sen määritellyt. Myös IASSC ( International Association of Six Sigma Certification ) määritellyt tietosisällön Lean Six Sigmalle, johon IASSC sertifiointi perustuu. Näillä (ASQ, IASSC) tietosisällöillä ei ole suurta eroavuutta toisistaan. 

BOK:n määrittelemä tietosisältö on edelleen luokiteltu tietotason syvyyden mukaan Bloomin taksonomian perusteella: 

  1. Muistaa – Voi palauttaa mieleen termit, määritelmät, faktat, ideat, mallit, vaiheet, menetelmät, periaatteet jne. 
  2. Ymmärtää – Lukea ja ymmärtää kuvaukset, keskustelut, raportit, taulukot, diagrammit, ohjeet, säädökset jne.
  3. Soveltaa – Tietää, milloin ja miten käyttää ideoita, menettelyjä, metodeja, kaavoja, esimerkkejä, teorioita jne.
  4. Analysoida – Osaa hajottaa informaation palasiinsa ja tunnistaa näiden välillä olevat riippuvuudet ja kuinka ne ovat organisoituneet toisiinsa nähden; tunnistaa alatason tekijöitä tai hiljaista dataa monomutkaisesta kokonaisuudesta
  5. Arvioida – Tehdä päätöksiä ehdotettujen ideoiden, ratkaisujen arvon perusteella jne. vertailla ehdotuksia tiettyyn kriteeriin tai standardiin
  6. Luoda – Laittaa osat tai elementit yhteen sillä tavalla, että syntyy malli tai rakenne, jota selvästi ei ole aikaisemmin ollut; tunnistaa monimutkaisesta kokonaisuudesta, mikä data tai informaatio on sopivaa tutkittavaksi edelleen tai mitä johtopäätöksiä voi vetää.

ASQ Six Sigma ”Body of Knowledge” on esitetty Master Black Belt, Black Belt, Green Belt ja Yellow Belt osaamisen tasolla.  

Six Sigma “Body of Knowledge” muodostuu sarjasta kysymyksiä, jotka on luokiteltu edellä olevan Bloomin taksonomian perusteella, muistaa, ymmärtää, soveltaa, analysoida, arvioida tai luoda. Master Black Belt kysymyksiä on 100 kpl, Black Belt kysymyksiä 140 kpl, Green Belt kysymyksiä 100 kpl ja Yellow Belt kysymyksiä 85 kpl. ( https://p.widencdn.net/3otx59/40927_MBB_Cert-Inserthttps://p.widencdn.net/ao1rxi/40214_SSBB_Cert_Insert , https://p.widencdn.net/oogihl/40215_SSGB_Cert_Inserthttps://p.widencdn.net/fm4qxd/40197_SSYB_Cert_Insert. )

Kysymyssarjat löytyvät myös kirjoista: The Certified Six Sigma Master Black Belt Handbook, The Certified Six Sigma Back Belt Handbook, The Certified Green Belt Handbook, The Certified Yellow Belt Handbook. (katso www.laatutieto.fi) 

Tilaa uutiskirje

Liity postituslistalle ja saat ajankohtaista tietoa Lean Six Sigmasta ja laatutekniikoista sekä laadun kehittämisestä suoraan sähköpostiisi.