Lean

Lean -tuotanto (Lean Production) termi tuli tunnetuksi kirjasta The Machine that Changed The Word. Kirjan kirjoittivat MIT:n professorit kuvaten Japanilaisten menestyksekästä autotehtaiden tuottavuuden parannusta Yhdysvalloissa. Lean pohjautuu alun perin Toyotan tuotanto systeemiin (Toyota Production System, TPS), jollaa tarkoitetaan Toyotan sisäistä tuotantofilosofiaa, jota on kehitelty lähes 100 vuotta. Se tuli tunnetuksi ylivoimastaan mm. vuonna 1977 Sugimorin, Kusunokin, Chon ja Uchikawan kirjoittamassa artikkelissa. Artikkeli esittelee menetelmää ja uskomattomia tuloksia Toyotan Takaokan tehtaalta.

Ote Toyotan artikkelista

Tänä päivänä Leanistä kuulee joka puolelta. Kaikki hyvä on Leania ja kaikki huono on ei-Leaniä. Tuskinpa näin. Lean on laatujohtamisen periaatteiden soveltamista tuottamiseen. Sen sijaan, että keskitytään yksittäisiin asioihin, keskitytään kokonaisuuden optimoimiseen. Tavoitteena on tuottaa asiakkaalle parasta mahdollista arvoa tuottajan tarpeet huomioiden. Käytännössä tämä tarkoittaa asiakastyytyväisyyden (virtaustehokkuus) ja tuottajatyytyväisyyden (resurssitehokkuus) maksimointia.

Yrityksen tai organisaation tehtävänä on tuottaa asiakkaille ja itselleen arvoa. Työn suorittamiseen kuluu aikaa. Tätä aikaa kutsutaan läpimenoajaksi (Lead Time). Läpimenoaika pitää sisällään arvoa lisäävää (Value Added Time) ja ei-arvoa lisäävää aikaa (Non Value Added Time). Arvoa lisäävällä ajalla tarkoitetaan niitä asioita, joista asiakas on valmis maksamaan suoraan tai epäsuorasti. Ei-arvoa lisäävä aika on arvoa lisäävän ajan vastakohta. Läpimenoajan ja arvoalisäävään ajan suhdetta kutsutaan virtaustehokkuudeksi tai prosessin jaksoajan tehokkuudeksi (PCE, Process Cycle Effenciency).

Läpimenoajan pidentyessä aikaa käytetään muuhunkin kuin arvon tuottamiseen asiakkaalle. Resurssien käyttö ei rajoitu enää asiakastarpeeseen vaan enenemissä määrin ei-arvoa lisääviin asioihin. On huomattava, että tuottipa työ asiakkaan silmissä arvoa tai ei, tarvitsee työn tekeminen resurssit. Yrityksen resursseja käytetään mm. varastojen, ajan ja tarvittavien resurssien hallintaan. Olemassa olevien resurssien sitoutuessa ei-arvoa lisäävään työhön laskee työn tuottavuus. Tämän takia Leanin keskeinen tavoite on lyhentää läpimenoaikaa virtaustehokkuuden kasvattamiseksi.

Lean ei voi muuttaa tuotantosysteemin rajoja siis luonnonlakeja (bounders of the system, laws of the system). Lean-osaajan on syytä tuntea ja hallita muutama perusasia systeemin dynamiikasta (system dynamics) ja tuotantosysteemin laeista (Factory Physics Principles). ASQ on määritellyt, mitä lean asiantuntijan/johtajan olisi osattava. The Body of Knowledge kuvaa Lean asiantuntijan/johtajan opetussuunnitelman sisällön. Tämä ei tarkoita, että organisaatiossa kaikkien tulisi osata kaikkea, mutta parannustoimintaa johtavan olisi hyvä tuntea kokonaisuus.

Muutaman perusasian ymmärtäminen tuotantosysteemin dynamiikasta auttaa kohdistamaan parannukset oikein ja ymmärtämään, kuinka saavutetaan parempi virtaus- ja resurssitehokkuus. Lait ohjaavat ajatus- ja johtamiskäytäntöjä, jotka periytyvät johdosta jokaiselle organisaatiotasolle. Jos lakeja ei ymmärretä, oma ajatus voi viedä harhaan ja periytyy väärin. Lait kuvaavat ja selittävät todellista tuotanto- tai palveluprosessien toimintaa ja syy-seuraussuhteita. Niinpä peruslait ovat keino nostaa esiin organisaatiossa olevia vääriä ajatusmalleja. 

Viisi perusasiaa ovat:

Lean-toiminnan lainalaisuudet

Lean-toiminnan lainalaisuudeet

Jatka lukemista ja tutustu Lean-toiminnan lainalaisuuksiin.

Lue lisää

Liity lukijaksi

Uutiskirjeen tilaajana saat ajankohtaista tietoa Lean Six Sigmasta, laatutekniikoista sekä laadun kehittämisestä. Julkaisemme artikkeleita ja videoita ajankohtaisista aiheista. Liity laadun kehittäjien joukkoon ja saat uutiskirjeen sähköpostiisi.