Esteiden teoria (TOC)

Esteiden teoria eli TOC-teoria (Theory of Constraints) on systeemin suorituskykyä rajoittavien esteiden hallintaan perustuva ohjaus- ja johtamismalli. Menetelmästä käytetään myös nimitystä synkronoitu tuotannonohjaus (Synchronized manufacturing).

Ydinajatus on, että jokaisella systeemillä on vähintään yksi este ja yleensä vain yksi este (systeemin suorituskykyä rajoittava tekijä). Estettä kuormitettaessa liikaa, alkaa esteen eteen kertyä asioita. Tästä seuraa, että läpimenoaika alkaa kasvamaan ja suorituskyky laskee. Tässä yhteydessä esteiden teoriasta tärkeiksi asioiksi nousee kaksia asiaa: 1. tunnistaa, mikä on läpimenoa rajoittava piste systeemissä ja 2. kuinka tätä pistettä kuormitetaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että johtamissysteemin tulee tukea esteen tunnistamista (parannustoimenpiteiden priorisointia) ja systeemin ohjausta (ylituotannon estämisestä).

Ajatellaan, että työskenneltäisiin viisi vaiheisessa prosesissa. Prosessin ulostulo (läpimeno) määräytyy esteiden teorian mukaan pullonkaulan perustella. Käytännössä tämä tarkoittaa, että systeemi on aina epätasapainossa. Jos parannukset suoritetaan vaiheeseen, joka ei ole pullonkaula ja/tai työtä prosessissa ei rajoiteta, on kyseenalaista syntyykö parannusta. 

Prosessin ulostulo (läpimeno) määräytyy esteiden teorian mukaan pullonkaulan perustella
5-vaiheisen prosessin läpimenot päivätasolla

Esteiden teoria tarjoaa konseptin, miksi ylituotantoa kannattaa rajoittaa ja miksi tarvitaan johtamissysteemi, kuinka tunnistetaan todellinen pullonkaula.

PDCA-ympyrä

Jatka lukemista

Jatka lukemista ja tutustu vaihteluun ja PDCA:n.

Lue lisää

Liity lukijaksi

Uutiskirjeen tilaajana saat ajankohtaista tietoa Lean Six Sigmasta, laatutekniikoista sekä laadun kehittämisestä. Julkaisemme artikkeleita ja videoita ajankohtaisista aiheista. Liity laadun kehittäjien joukkoon ja saat uutiskirjeen sähköpostiisi.