Tiimityökaluja ongelmanratkaisuun ja pohjatietoja dataperusteiseen parantamiseen


Koko yrityksen henkilöstölle tarkoitettu Lean Six Sigma Yellow Belt -koulutus, tai toiselta nimeltään tiimin koulutus, tarjoaa yleiskuvan ja peruskoulutuksen Lean Six Sigmaan. Koulutus tarjoaa perustiedot Leanista ja Six Sigmasta sekä perehdyttää menetelmän perus- ja tiimityökaluihin.

Koulutus sopii myös jatkuvan parannuksen ideaa ja konseptia soveltaville yrityksille laadun peruskurssiksi. Kurssi vastaa kysymykseen: kuinka onnistutaan ongelmanratkaisussa. Ilman ongelmanratkaisutekniikoita lähes 95 % ongelmanratkaisuista epäonnistuu (Demingin ja Hollandin mukaan).

Kaksipäiväisessä koulutuksessa keskitytään Lean Six Sigman perusteisiin, käsitteisiin ja peruskonsepteihin. Koulutuksen käynyt henkilö, Yellow Belt, tuntee DMAIC -prosessin ja sen keskeiset määrittely-, mittaus-, analysointi-, parannus- ja ohjausvaiheen työkalut ja menetelmät. Näitä ovat mm: prosessikuvaus, datankeräys, kalanruotokaavio, GageR&R, datan analysoinnin perusteet, perusteet kokeen suunnitteluun ja SPC.

Koulutus sopii erinomaisesti Lean Six Sigma -projekteihin (Black Belt  tai Green Belt -projektit) osallistuville henkilöille. Koulutus auttaa ymmärtämään dataan perustuvaa ongelmanratkaisua ja Six Sigma -metodiikkaa. Se vastaa mm. kysymyksiin: Miksi tehdään prosessikaavio? Miten dataa kerätään? Miksi mittalaitteiden suorituskyky on keskeistä? Kuinka dataa voi analysoida ja mitä datasta löydetään ja mitä ei? Kuinka kokeilemme, teemme kokeita, toimiiko parannuksemme? Miten saamme parannuksen ylläpidettyä? 

Yellow Belt -koulutuksen yhteyteen on mahdollista ottaa mukaan interaktiivinen lisäoptiopäivä datan analysoinnista Minitab -ohjelman avulla. Tässä tilaisuudessa analysoidaan case: Läpimenoajan lyhentäminen lainan myöntämisessä

Lean Six Sigma Yellow Belt -koulutus

Kouluttaudu Lean Six Sigma Yellow Beltiksi

Seuraava julkinen toteutus järjestetään 7.-8.10.2024 Sibeliustalossa, Lahdessa.

Lue lisää ja ilmoittaudu

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Järjestämme koulutusta sekä julkisena kurssina että yrityskohtaisesti räätälöitynä toteutuksena.