Lean-johtajakoulutuksen
The Body of Knowledge

Olemme luoneet kansainvälistä ASQ:n tietosisältöä (Body of Knowledge, BOK) noudattavan Lean-johtajakoulutuksen. ASQ Body of Knowledge pitää sisällään kolme erilaista kokonaisuutta: taktinen, integroiva ja strateginen. Lean-johtajakoulutus on kombinaatio kaikkea näitä kolmea mutta pääpaino on taktisessa ja strategisessa tasossa. 

BOK pitää sisällään 173 kohtaa, jotka jakautuvat neljään osioon: kulttuurin mahdollistaminen, jatkuva prosessin parannus, yhdenmukainen Lean -yrityskulttuuri ja liiketoimintatulokset.

Lean-johtajakoulutuksen tarkoituksena on tarjota korkeatasoista tietoa Leanista, toiminnan kehittämisen neljästä komponentista ja niiden käytännön merkityksestä sekä soveltamisesta organisaatioihin. Koulutus on kokonaisuus, joka antaa polun ja työkalut, kuinka luodaan merkittävä parannus. Mitä enemmän Leaniin perehtyy, päätyy opetukseen: hanki riittävä tieto ja taito Leanista, jos aiot menestyä Lean -parannuksissa.

Lean-johtajakoulutuksen pääteokset

 • Deming. W. Edwards. 1982. Out of the Crisis. Massachusetts Institute of Technology, Center fot Advanced Engineering Study. USA
 • Goldratt, Eliyahu M. 1990. What is this thing called Theory of Constraints and how should it be implementing?. North River Press, Inc. USA
 • Harry, Mikel J., Lawson, J. Ronald. 1992. Six Sigma Producibility Analysis and Process Characterization. Motorola University. USA
 • Hirano, Hiroyuki. 1988. Poka-Yoke Improving Product Quality by Preventing Defects. Productive Press. USA
 • Holland, Charles, Cochran, David. 2005. Breakthrough Business Results with MVT. John Wiley & Sons, Inc. USA
 • Imai, Masaaki. 1986. Kaizen The Key to Japan’s Competitive Successs. Random House Business Division. USA
 • Juran, Joseph M., De Feo, 2010. Joseph A. Juran’s Quality Handbook the Complete Guide to Performance Excellence, Sixth Edition. The McGraw-Hill Companies. USA
 • Pascal, Dennis. 2006. Getting the Right Things Done. The Lean Enterprise Institute. USA
 • Rother, Mike, Harris, Rick. 2001. Creating Continuous Flow An Action Guide for Managers, Engineers and Production Associates. The Lean Enterprise Institute. USA
 • Rother, Mike, Shook, John & Ferro, Jose 2003. Making Materials Flow A Lean Material-Handling Guide for Operations, Production-Control and Engineering Professionals. The Lean Enterprise Institute. USA
 • Rother, Mike, Shook, John. 2003. Learning to See Value-Stream Mapping to Create Value and Elimenate Muda. The Lean Enterprise Institute. USA
 • Rother, Mike. 2010. Toyota Kata Managing People for Improvement, Adaptiveness and Superior Results. McGraw-Hill Companies. USA
 • Sekine, Kenichi.1992. One-Piece Flow Cell Design for Transforming the Production Process. Productive Press. USA
 • Senge, M. Peter. 1990. The Fifth Discipline The Art & Practice of The Learning Organization. Doubleday a division of Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc. USA
 • Shimokawa, Koichi. 2009. The Birth of Lean. The Lean Enterprise Institute. USA
 • Shingo, Shingeo. 1985. A Revolution in Manufacturing: The SMED System. Productive Press. USA
 • Shingo, Shingeo. 1986. Zero Quality Control: Source Inspection and The Poka-Yoke System. Productive Press. USA
 • Suzuki, Tokutaro. 1994. TPM In Process Industrial. Productive Press. USA
 • Wheeler, Donad J., 1993. Understanding Variation the Key to Managing Chaos. SPC Press, Inc. USA
 • Wheeler, Donad J., Chambergs, David S. 1992. Understanding Statistical Process Control. SPC Press, Inc. USA
 • Wiegand, Bodo, Langmaack, Ralf & Baumgarten. 2009. Lean Maintenance System Zero Maintenance Time – Full Added Value. The Lean Management Institute. USA
 • Womack, James P. and Daniel T. Jones.2003. Lean thinking – Banish waste and create wealth in your corporation, Revised and updated Edition. Macmillan Publishing Company. USA
 • Womack, James P., Jones, Daniel T., Roos, Daniel. 1990. The Machine that Changed the World. Macmillan Publishing Company. USA

Liity postituslistalle

Tilaa uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa Lean Six Sigmasta ja laatutekniikoista sekä laadun kehittämisestä suoraan sähköpostiisi.