Lean-johtajakoulutus

Tieto ja taito ovat tärkeitä onnistuneessa parannustoiminnan johtamisessa. Asiakkaasi vaatii ketterämpää toimintaa ja parempaa toimitusvarmuutta ja samalla organisaatiosi pitäisi parantaa tuottavuutta. Haluat tietää, kuinka nämä tavoitteet saavutetaan ja kehitystoimenpiteet organisoidaan käytännön toimenpiteiksi. 

Lean johtaja

Lean-johtajakoulutus on 20-päiväinen koulutuskokonaisuus, jossa käsitellään toiminnan ja tuottavuuden parantamista kokonaisvaltaisesti. Koulutus auttaa ajattelemaan uudella tavalla, kehittämään osallistujan kykyä tutkia ja kehittää toimintaympäristöä ja prosesseja huomioiden ihmiset ja heidän erilaisuutensa. Se auttaa ymmärtämään miksi, kuinka ja missä erityyppiset Lean-menetelmät ja työkalut toimivat ja auttavat saavuttamaan tavoitteesi. Koulutuksessa käsitellään Leanin taustalla tuotanto- ja palveluorganisaatioissa olevia lainalaisuuksia, vaihtelua, ihmisten johtamista sekä Lean-työkaluja.

Koulutusten tavoitteena on antaa ymmärrys Leanista, ongelmien vaikutuksesta tuottavuuteen ja parannustoiminnan toteutuksen edellytyksistä organisaatiossa. Tuottavuuden kehityksen kannalta on tärkeää myös ymmärtää muutama peruslainalaisuus, jotka vaikuttavat töiden jonoutumiseen ja lisätyömäärään.

Pitkäaikaisella kokemuksella, kansainvälisen mallin mukaan

Koulutus noudattaa ASQ:n tietosisältöä (Body of Knowledge, BOK). Lean-johtajakoulutus ei ole pelkästään työkalujen käsittelyä ja omaksumista vaan koulutuksessa käsitellään laajemmin Lean-filosofiaa ja johtamista. Opetus tapahtuu luentojen, demonstraatioiden ja harjoitusten avulla.

Konkreettista hyötyä projektityöllä

Teoriajaksojen välissä opiskelijat tekevät valmennusprojektia omaan organisaatioonsa. Oma projekti on tärkeä. Sen avulla opiskelija oppii paremmin, muistaa paremmin ja voi osoittaa koulutuksen hyödyn yritykselle. Opiskelijat soveltavat oppimaansa todelliseen kehityshankkeeseen hankkien näin erinomaisen tietotaidon Lean-ajatteluun ja -työkaluihin. Kokenut kouluttaja tukee projektityötä koulutuksen aikana ja antaa etätukea jaksojen välissä sekä vielä koulutuksen jälkeen.

Koulutus sopii kaikille taustasta, tehtävästä tai organisaatiosta riippumatta. Koulutus on suunnattu niille, jotka haluavat oppia ymmärtämään Lean-ajattelua syvällisemmin sekä parantamaan toimintaa kokonaisvaltaisesti. Osallistujilla ei tarvitse olla aikaisempaa tuntemusta Leanista ja sen soveltamisesta.

Tutustu Lean-johtajakoulutuksen runkoon.

Lean

Kouluttaudu Lean-johtajaksi

Seuraava julkinen toteutus käynnistyy 8.4.2025 Sibeliustalossa, Lahdessa.

Lue lisää ja ilmoittaudu

Kiinnostuitko koulutuksesta

Järjestämme koulutusta sekä julkisena kurssina että yrityskohtaisesti räätälöitynä toteutuksena.