Johtoryhmän osaaminen

Sitoutuakseen kunnolla ylin johto tulisi kouluttaa parannusperusteiseen tieteelliseen, laatuteknologiaan ja osana sitä Lean Six Sigma -menetelmään.

Laatuteknologia on luonut tieteeseen perustuvan teorian, SQC ja puitteet sekä mahdollistanut teollisen massatuotannon (tolerointikonseptit) ja palvelut. On oleellista tietää, mistä on kysymys laadun ja tuottavuuden parantamisessa, ennen kuin siihen voi todella sitoutua ja käyttää Lean Six Sigmaa.

Parantamisen konseptin loi Walter A. Shewhart 1924 (SPC), mutta se yleistyi, kun tri J. M Juran oli luonut ”Läpimurtouniversaalin” 1964 ja Deming esitteli PDSA-ympyrän 1980-luvulla. Parantaminen sai teorian ja konkreettisen muodon Demingin ”Syvällisen Tiedon Teoriasta” 1993 (SoPK, System of Profound Knowledge).

Useimmat laatuteknologian ja Lean Six Sigman lähestymistavat ja konseptit ovat tuiki tuntemattomia ylimmälle johdolle – puuttuu konkretia, kuinka johtaa ja toimia niin, että syntyy todella parannusta.  Johtoryhmäkoulutusta kutsutaan usein Champion-koulutukseksi. Championeille opetetaan laatuteknologian ja Lean Six Sigman ja parantamisen perustekniikat. Koulutuksen tavoitteena on antaa tietoisuus teknologiasta, menetelmistä, konsepteista ja työkaluista. Koulutus on tyypillisesti 1-2 päivää.

Johtajat (johtoryhmä) määrittelee/priorisoi yrityksen strategiasta, mitkä tekijät ja tekijäjoukot ovat kriittisiä laadulle (CTQuality), toimitukselle (CTDelivery) ja kustannuksille (CTCost). Johtoryhmä myös määrittelee prosessit ja työkokonaisuudet, joita on parannettava, jotta yritys menestyy tulevaisuudessa. Näistä kriittisistä tekijöistä muodostetaan konkreettiset mitattavissa olevat projektit ja projektitavoitteet aikatauluineen.

Lean Six Sigma suppilo

Seuraavaksi tutustutaan Lean Six Sigman keskeisiin menetelmiin ja malleihin

Lean Six Sigma perustuu ns. poissulkutekniikkaan, jossa loogisella päättelyllä ja työkaluilla suljetaan pois tekijöitä/syitä, joilla ei voida järkevällä tavalla ja kustannuksilla saada aikaan parannusta. Jatka lukemista.

Keskeiset mallit ja menetelmät

Pyydä tarjous

Räätälöimme tarpeisiinne soveltuvan Lean Six Sigma -koulutuksen. Ota yhteyttä, kerro tarpeestasi ja jätä tarjouspyyntö.