Virtauksen mallit

Lean pohjautuu ensi sijassa aikamittariin (virtausaikaan, arvovirtaan VSM, Value Stream Mapping/Management) ja siinä oleviin muutoksiin. Ensimmäisen kerran aikahukan (waste) idean esitti Lillan Gilbreth 1917 yhdessä aviopuolisonsa Frank Gilbrethin kanssa liikeaikaa koskevassa tutkimuksessa. Toyota ja Lean on kehittänyt tätä ”aika”lähestymistapaa. 

Tuottavuustarkasteluissa (Lean) on usein korostettu juuri aikariippuvia tunnuslukuja ja tarkasteltu prosessin virtausta ja virtauksen parantamista. Tämän seurauksena tuottavuutta ja parannusta luonnehditaan yleensä ajalla ja palkkakin maksetaan usein aikariippuvana €/h tai €/kk. 

Jotta virtausta voi parantaa, on tunnettava virtauksien keskeiset teoriat ja mitkä tekijät vaikuttavat virtauksia luonnehtiviin parametreihin ja kuinka asiat riippuvat toisistaan dynaamisessa (aika) avaruudessa? Leanissa on 5 keskeistä lakia, joita virtaukset noudattavat:

  1. Kingmanin yhtälö
  2. Littlen laki
  3. Kriittinen WIP ja Lean Zone
  4. Bufferit
  5. Varaston trade-off – käyrä

Tehdasfysiikka (katso: www.tehdasfysiikka.fi)  käsittelee tarkemmin Leanin virtauslakeja. Näihin virtauslakeihin pyritään vaikuttamaan/parantamaan erilaisilla Lean ratkaisuilla esim. Kanban. Lean Six Sigmassa voidaan parantaa samanaikaisesti virtauksia kuin ominaisuuksissa, ei-aikariippuvissa tapahtumissa tapahtuvia, vaihteluita. Itse asiassa vain ominaisuuksia, parametreja voidaan muuttaa/parantaa. Aika ja aikaväli ei ole tässä mielessä ”suora” parametri! 

SPC

Tilastollisen ajattelun malli

Jatka lukemista. Seuraavaksi perehdytään tilastollisen ajattelun malliin ja tilastolliseen prosessinohjaukseen, SPC.

Lue lisää

Liity postituslistalle

Tilaa uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa Lean Six Sigmasta ja laatutekniikoista sekä laadun kehittämisestä suoraan sähköpostiisi.