Prosessi- ja systeemiajattelu

Kaikki yksittäiset luvut, tapahtumat, toiminnot, kaikki, voidaan nykyisen fysiikan valossa esittää prosessina ja prosessitermein. Prosessi ja prosessin laatu määrittää aina ulostulon laadun. 

Ilman prosessia ei ole tapaa, jolla ulostulo, tapahtuma, palvelu ja tuote voisi syntyä. Prosessikäsite on erään tyyppinen etukäteissuunnitelma tai malli. Tästä seuraa, että jos ei ole prosessia, ei myöskään voida ulostuloa parantaa. Prosessi voi olla yksinkertainen työtehtävä, valintaprosessi, jossa erotellaan hyviä huonoista, osasto tai kokonainen tehdas tai palveluyksikkö. 

Prosessi muodostaa avoimen systeemin, jossa inputit X luovat yhdessä palautteiden ja ympäristövaikutusten kanssa ulostulot Y.

Prosessikäsite on ilmaus tulevaisuudesta, eräänlaisesta pysyvyydestä tai stabiilisuudesta, joka jatkuu tai on ainakin jonkin aikaa olemassa. Vain tulevaisuutta voidaan muuttaa, jos stabiiilisuus on edes kohtuudella hallinnassa. Menneisyys on historiaa ja tapahtumia, joita voidaan ”korjata”. Tulevaisuutta voidaan muuttaa parantamalla. 

Tehdyt palvelut ja tuotteet ovat historiaa, joita ei voi parantaa siinä mielessä kuin mitä parannuksella tarkoitetaan Lean Six Sigmassa; onnistua ensimmäisellä kerralla tekemään tietoisesti oikein, halvemmalla, nopeammin ja paremmin (tulevaisuudessa). 

Jotta tämä voisi tapahtua, meillä on oltava etukäteen tieto prosessista ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Tärkein parantamisen ydinkysymys on stabiilisuuden arviointi ja sen rakentaminen prosessiin. Tästä tarkemmin kirjassamme. Kysymys on ennaltaehkäisystä, proaktiivisesta toiminnasta vastakohtana reaktiiviselle toiminnalle. 

Virtauksen mallit

Jatka lukemista. Seuraavaksi tutustutaan virtauksen malleihin.

Jatka lukemista

Tilaa uutiskirje

Liity postituslistalle ja saat ajankohtaista tietoa Lean Six Sigmasta ja laatutekniikoista sekä laadun kehittämisestä suoraan sähköpostiisi.