Johtamissysteemi

Lean-johtamissysteemi poikkeaa perinteisestä ylhäältä alas johtamistyylistä. Tarvitaan päivittäistä tai tunnittaista johtamista. Tarvitaan onnistuneita päätöksiä, kuinka toimitaan asiakastyytyväisyyden kasvattamiseksi. Tämä johtamistyyli ilmenee organisaatiossa usein visuaalisin tauluin lattiatasolla. Harmi vain, että taulut usein ovat vain työntekijöiden käytössä, koska tämän tulisi ulottua kaikille organisaatiotasoille.

Toyotan menetelmää (johtamismenetelmää) kuvataan usein talona. Mitä tämä talo tarkoittaa. Tämä tarkoittaa abstraktiotasoja. Talossa asiakas on kattona, koska päämäärä on tuottaa asiakkaalle arvoa. Katto lepää kahden pilarin, JIT ja JIDOKA, päällä. JIT viittaa virtaustehokkuuteen ja JIDOKA jatkuvaan parantamiseen eli vaihtelun pienentämiseen, systeemin jatkuvaan muuttamiseen. Pilarit lepäävät alustalla, joka kuvaa stabiilisuutta. Taloa ja sen rakennetta on helppo ymmärtää, kun sisäistää Littlen lain, Kingmanin kaavan, esteiden teorian (TOC), ongelmanratkaisun ja vaihtelun roolin sekä tämän päälle virtaus- ja resurssitehokkuuden.

Sen sijaan, että keskustellaan työkaluista, olisi tärkeää keskustella ja ennen kaikkea ymmärtää perusasiat Leanista, sen ajamasta päämäärästä ja kulttuurista ennen oman johtamisjärjestelmä luomista. Lean ei synny siitä, että lanseerataan XPS johtamisjärjestelmä (vrt. TPS, Toyota Production System). 

Alapuolella on esimerkki abstraktiotasoista, joka käsittelee kirjoittamista.

Abstraktiotasot

Organisaatiossa keskustellaan yleensä työkaluista ja projekteista. Ne ovat tärkeitä, mutta jos ensimmäisen ja toisen tason abstraktiotasot eivät ole johtamisjärjestelmässä hallittu tai toteuttajat näkevät ristiriitaa päivittäisessä toiminnassa, voi Lean toteutus olla hankaluukissa. 

Leanin historia

Seuraavaksi Leanin historiaa

Jatka lukemista ja tutustu Leanin historiaan.

Lue lisää