Keitä ovat Black Beltit?

LEAN SIX SIGMA BLACK BELTIT ovat niitä näkyvimpiä Lean Six Sigman soveltajia. General Electric nimittää näitä henkilöitä parhaimmista parhaimmat. He ovat olennainen osa onnistuneessa Lean Six Sigma -ohjelmassa, mutta he eivät toimi yksin. He ovat osa projektitiimiä, jonka työ täytyy integroida toimintoihin ja koko liiketoimintastrategiaan.

Black Beltit ovat henkilöitä, jotka on koulutettu projektien johtamiseen ja analyyttiseen ongelmanratkaisumenetelmään, multivarianalyyseihin (MA), koesuunnitteluun (DE) ja Lean Six Sigman muihin konsepteihin ja työkaluihin noin 25 päivän pituisella 5-6 jaksoon jakautuvalla koulutuksella. Koulutus toteutetaan jaksoittain puolen vuoden aikana, ja jaksojen välissä opiskelijat tekevät projektityötä organisaatioonsa.

Lean Six Sigma Black Belt -koulutuksen voi suorittaa suoraan osallistuen noin 24 päiväiseen koulutukseen. Toinen vaihtoehto on kouluttautua ensin Green Beltiksi ja jatkaa siitä myöhemmin Black Beltiksi täydentävällä koulutuksella, jonka laajuus on noin puolet täyden Black Belt -koulutuksen laajuudesta. Tyypillisesti koulutettavilla tulee olla tilasto-ohjelmistopaketti käytettävissä, yleensä suosituksena on Minitab-ohjelmisto.

Black Beltit tekevät usein täysipäiväisesti Lean Six Sigma -projekteja. Ammattitaitoinen Black Belt vetää 5-7 projektia vuodessa tuottaen 150 000-250 000 euron säästöt per projekti. On tyypillistä, että työskenneltyään joitakin vuosia Black Beltinä, henkilö siirtyy johtoryhmän jäseneksi. Ammattitaito, jonka he ovat saaneet projektien vetämisestä, tekee heistä erityisen arvokkaita strategisiin ylemmän johdon asemiin. He pystyvät havaitsemaan organisaation aika- ja ominaisuussuorituskykypuutteet ja määrittämään, onko mahdollista parantaa toimintaa Lean Six Sigma -menetelmällä merkittävästi ilman materiaali- ja resurssi-investointeja. He kykenevät tekemään myös investoinnin niin, että prosessin suunniteltu suorituskyky on riittävä tarpeeseen.

Black Belt toteuttaa ryhmän johtajana Lean Six Sigma -metodia projektissa sekä esittelee menetelmät ja työkalut tiimin jäsenille ja muulle organisaatiolle. Hän soveltaa Lean Six Sigmaa täydellisesti projektiin. Hänen erikoisalanaan on tilastolliset monimuuttuja-analyysit (MA) ja koesuunnittelutekniikat (DE).

Black Belteillä on korkea osaamistaso Lean Six Sigmasta ja sen työkaluista. Black Beltit ovat henkilöitä, jotka työskentelevät täysipäiväisesti Lean Six Sigma -projekteissa sekä opettavat, valmentavat ja ohjaavat muita Six Sigma -menetelmän ja työkalujen soveltamisessa. He toimivat teknisenä että kulttuurin muutosagenttina laadulle. He johtavat ja toteuttavat monimutkaisia osasto-, liiketoimintayksikkö- tai poikkiorganisatorisia prosessin parannusprojekteja, jotka vaativat laajoja analyyttisiä datan analysointitaitoja. He levittävät uusia strategioita ja työkaluja koulutusten, työpajojen ja tutkimusten avulla sekä hakevat ulkoisia ja sisäisiä mahdollisuuksia uusille Lean Six Sigma -projekteille.

Black Belt voi raportoida suoraan linjassa Championille tai funktion johdolle. Hänen on tunnettava olevansa osa funktionaalista organisaatiota. Black Beltillä on 100 %:n ajankäyttö ja yleensä 2-vuotinen nimitys.

Black Belt johtaa, inspiroi, valmentaa, toteuttaa ja myös välillä vahtii kollegoitaan. Hän kehittyy lähes ekspertiksi työkalujen suhteen, ongelmanratkaisussa sekä prosessien ja tuotteiden suunnittelussa ja korjaamisessa.

Lean Six Sigma Green Belt

Jatka lukemista, keitä ovat Lean Six Sigma Green Beltit

Green Beltit ovat henkilöitä, jotka oman työnsä ohessa työskentelevät Lean Six Sigma -projekteissa. He työskentelevät tyypillisesti Black Beltin ohjauksessa toimien projektitiimien jäseninä ja auttaen kaikissa projektin vaiheissa.

Lue lisää

Kouluttaudu Lean Six Sigma Black Beltiksi

Tutustu Lean Six Sigma Black Belt -koulutukseen ja ilmoittaudu mukaan.