Rautaista tieto-taitoa ja teknistä osaamista tilastolliseen ongelmanratkaisuun

Quality Knowhow Karjalainen Oy järjestää suomenkielistä Lean Six Sigma Black Belt -koulutusta yrityksille ja yhteisöille. Quality Knowhow:n julkiset Six Sigma -koulutukset järjestetään Lahden Sibeliustalossa. Julkiset koulutukset löytyvät kalenterista. Yrityskohtaisista koulutuksista tehdään tarjous ja koulutukset sekä niiden ajankohta sovitaan erikseen asiakkaan kanssa.

Lean Six Sigma Black Belt -koulutus on uudentyyppinen interaktiivinen koulutus, jossa oman kehitys/parannusprojektin avulla opitaan Lean Six Sigma DMAIC -menetelmän ja tarvittavien ohjelmien käyttö käytännössä. Koulutusohjelma rakentuu neljän viikon teoriakoulutuksen, ohjelmistojen ja projektityön yhteiskäyttöön. Lisäksi koulutukseen kuuluu loppuraporttipäivä. Koulutus yhdistää kaksi parannusmenetelmää: työt ja prosessit nopeutuvat (Lean) ja työt ja prosessit paranevat (Six Sigma). Näiden menetelmien yhteisvaikutuksena asiakastyytyväisyys paranee ja yrityksen kustannukset pienenevät.

Lean Six Sigma Black Belt -koulutuksen sisältö ilmenee taulukosta ”Lean Six Sigma -koulutusohjelma”. Taulukkoon on merkitty moduulien pääotsikot ja rinnakkaiset moduulit tuote- ja palvelupainotteisille organisaatioille. Tilaaja voi valita, kumpaa painotetaan enemmän palvelu- vai tuotemoduulia. Lisäksi taulukosta ilmenee ilmainen projektituki ja mahdollisuus koulutusta tukeviin johdon Champion sekä projektiryhmän Yellow Belt -koulutuksiin (Lean Six Sigma tiimin -koulutukset).

Six Sigma sekoitetaan useiten ongelmanratkaisuun, mutta kyseessä ei ole ongelmanratkaisumenetelmä. Antti Piirainen avaa miksi näin. Videolla avautuu oleelliset kaksi ongelmatyyppiä ja neljä perusperiaattetta Six Sigman soveltamiseen.

Koulutuksen rakenne

Quality Knowhow:n koulutus noudattaa oikeaoppista Lean Six Sigma Black Belt -koulutuksissa hyväksi havaittua interaktiivista metodiikkaa, jossa luennot, käytännönharjoitukset ja todellinen projektityö vuorottelevat lomittain toistensa kanssa.

Projektityötä seurataan ja raportoidaan sekä omassa yrityksessä että koulutustilaisuuksissa. Luokkaopetuksessa jokaisella tulee olla kannettava tietokone, ohjelmistot (MINITAB ja Excel), harjoitusdatatiedostot (kuuluvat opetuspakettiin) sekä mahdollisesti omat projektimittaukset ja analyysit käytössä samaan aikaan, kun opetetaan uutta datan käsittelyn teoriaa. Näin opetettavien konseptien, menetelmien ja työkalujen yhteys käytäntöön on mahdollisimman saumaton. Six Sigma -koulutuksessa yhdistetään teoria ja käytäntö tehokkaaksi kokonaisuudeksi lukuisten Minitabilla suoritettavien harjoitusten muodossa. Tällä menetelmällä on tutkitusti ja käytännössä saavutettu hyvä ja nopea uuden menetelmän oppiminen ja käytännön soveltamistaito. Opiskelijalla tulee olla käytettävissä kannettava tietokone sekä Minitab- ja Excel -ohjelmistot koulutusjaksojen aikana.

Kehityshanke

Projektityö Six Sigma -koulutusohjelma mahdollistaa yritysjohdolle koulutuksen ja panostuksen hyödyn varmentamisen projektityöstä, jonka yritysjohto valitsee, johtaa ja antaa myös Championina loppulausunnon sertifikaattia varten. Projektityön suositeltava vuosituottotavoite (nykytilasta tavoitteeseen) on n. 50 000 – 100 000 euroa. Projektityön suositellaan olevan valittu tai ainakin hahmoteltu ennen koulutusta. Tyypillisesti valmistunut Black Belt toteuttaa vuosittain 2 – 3 liiketoiminnan parannusprojektia, joiden tuotto nousee moniin satoihin tuhansiin euroihin.

Lean Six Sigma Green Belt

Kouluttaudu Lean Six Sigma Black Beltiksi

Seuraava julkinen toteutus käynnistyy 16.10.2024 Sibeliustalossa, Lahdessa.

Lue lisää ja ilmoittaudu
Lean Six Sigma Black Belt -koulutus

Green Beltistä Black Beltiksi!

Koulutus on nopea ja tehokas tapa nostaa merkittävästi Six Sigma -osaamistasoa!

Seuraava julkinen toteutus käynnistyy 13.4.2025 Sibeliustalossa, Lahdessa.

Lue lisää ja ilmoittaudu!

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Järjestämme koulutusta sekä julkisena kurssina että yrityskohtaisesti räätälöitynä toteutuksena.