Osaamistasot

Onnistuneen Lean Six Sigma -projektin ja parannuksen johtaminen sekä aikaansaaminen on vaativa tehtävä, jossa osaaminen ja johtaminen näyttelee keskeistä roolia. General Electric valitsi aikanaan ”parhaimmista parhaat työntekijät” koulutettaviksi Black Belteiksi ja edelleen johtajiksi, jotka osaavat parantaa liiketoimintaa ja sen prosesseja! 

Yksittäiset Lean ja Six Sigma -työkalut yhdessä softan esim. Minitab kanssa eivät ole vaikeita tai vaadi erityistä matemaattista taitoa. Ohjelma auttaa analyysissä. Usein koulutuksessa ja oppimisessa saattaa muodostua ongelmaksi, että ei ole aiempaa tuntemusta tai koulutusta laatuteknologiasta, jos tätä ei käsitellä koulutuksen yhteydessä. (Näin tehdään kyllä QKK:n kursseilla). Myös työkalujen sitominen loogiseksi kokonaisuudeksi voi olla vaikeaa – mitä tämä työkalu antaa ja mihin seuraavan työkalun olisi annettava vastaus jne.

Laatuteknologiaa, ”oppia siitä, kuinka hyvää voidaan tehdä”, on kehitetty jo yli 200 vuoden ajan (toleranssisuunnittelu, näytteenotto, tarkastus, luotettavuustekniikka, FMEA, SPC , DoE, QFD, jne.). Lean ja Six Sigma rakentuu tähän näyttöön ja tämän kokemukseen perustuvan tieto-taidon päälle. Jos tätä perustaa ja sen periaatteita (konsepteja) ei tunne tai kurssilla ei valaista, on vaikea oppia nopeasti myös Lean Six Sigmaa. Kirjassamme ja kursseillamme tätä taustaa on erityisesti valotettu. Standardissa ISO 13053-1:fi on esitetty vähimmäisvaatimukset koulutukselle ja osaamiselle, jolla projektit onnistuvat.

Lean Six Sigma -hankkeiden onnistuneeseen toteutukseen yritys tarvitsee koulutettuja osaajia sekä hyvin koordinoidun organisaation. Ilman tehokasta organisaatiota, Lean Six Sigma -projektit usein hiipuvat taka-alalle ja menettävät arvostustaan samoin kuin parantaminen. Näkyvä ja hyvin johdettu organisaatio auttaa Lean Six Sigmaan liittyvän ajattelumallin ja parannusideologian implementoinnissa organisaatioon.

Lean Six Sigma ammattilaiset
SFS ISO23053.fi/ISO 18404 (EN) standardit määrittelevät vähimmäiskoulutusajan BB ja GB -koulutuksille. Standardeissa on määritetty myös minimisisältö sertifikaattiin tähtääville koulutettaville. Taulukossa standardin vaatimus ja QKK:n koulutus.
Lean Six Sigma organisaatio ja keskeiset tehtävät
Lean Six Sigma Black Belt

Lean Six Sigma Black Belt

Black Beltit ovat näkyvimpiä Lean Six Sigman soveltajia, jotka on koulutettu projektin johtamiseen ja analyyttiseen ongelmanratkaisumenetelmään, multivarianalyyseihin (MA), koesuunnitteluun (DE) ja Lean Six Sigman muihin konsepteihin ja työkaluihin noin 25 päivän pituisella koulutuksella.

Lue lisää
Lean Six Sigma Green Belt

Lean Six Sigma Green Belt

Green Beltit ovat henkilöitä, jotka oman työnsä ohessa työskentelevät Lean Six Sigma -projekteissa. He työskentelevät tyypillisesti Black Beltin ohjauksessa toimien projektitiimien jäseninä ja auttaen kaikissa projektin vaiheissa.

Lue lisää
Lean Six Sigma Yellow Belt -koulutus

Lean Six Sigma Yellow Belt

Yellow Belt tuntee Lean Six Sigman perusteet, käsitteet ja peruskonseptit. Hän tuntee DMAIC-prosessin perusajatuksen, sen keskeiset mittaus-, analyysi-, parannus- ja ohjausvaiheen työkalut ja menetelmät.

Lue lisää
Lean Six Lean Six Sigma Master Black Belt

Master Black Belt

Master Black Beltit tarjoavat valmennusta ja apua Black Belteille. Heillä on erittäin vahva tilastollisten menetelmien osaamistaso ja he taitavat muutosjohtamisen.

Lue lisää
Lean Six Sigma Champion

Lean Six Sigma Champion

Championit ovat liikkeenjohtajia, jotka varmistavat, että organisatoriset systeemit tukevat Lean Six Sigma -hankkeita

Lue lisää
Johtoryhmän Lean Six Sigma -koulutus

Johtoryhmän osaaminen

Sitoutuakseen kunnolla ylin johto tulisi kouluttaa parannusperusteiseen tieteelliseen, laatuteknologiaan ja osana sitä Lean Six Sigma -menetelmään.

Lue lisää

Kouluttaudu Lean Six Sigma -osaajaksi

Kouluttaudu Lean Six Sigma -osaajaksi