Six Sigman historia ja tausta

Six Sigman juuret ns. mittastandardina voidaan jäljittää DeMoivre (1733), Laplace (1783), Carl Frederick Gauss:n (1809), Quetelet ja Galton (1870), jotka kehittivät normaalijakauman konseptin kuvaamaan luonnon peruskäyttäytymistä. Luonto näytti toimivan toisin kuin eksaktissa maailmassa otaksuttiin. 

Sigma σ, keskipoikkeama, on mittastandardi tuotteissa ja palveluissa esiintyvälle vaihtelulle. Kolmen sigma konseptin esitti ensimmäisen kerran tri Walter A. Shewhart 16.5.1924. Tästä syntyi perusteet tieteelliselle/tilastolliselle laadun parannukselle ja ohjaukselle (Scientific/Statistical Quality Control, SQC), joka tunnetaan myös käsitteillä TQC, TQM tai SPC (Statistical Process Control). Tri Walter A. Shewhart loi myös käsitteet erityissyyvaihtelu (Special Cause Variation) ja yhteisten syiden aiheuttama vaihtelu, satunnaissyyvaihtelu (Common Cause Variation). Erityisesti tri W. Edwards Deming kehitti edelleen tätä Walter A. Shewhartin luomaa jatkuvan parantamisen (SPC) konseptia 1990-luvulle asti. Konseptiin perustuu myös Toyotan TPS, Lean ja Six Sigma. 

Six Sigma -ajattelun ja konseptin kehittäjiä ovat insinöörit Bill Smith (1929-1993) ja Richard Schroeder ja tri Mikel J. Harry (1951-2017). He loivat Six Sigmalle strategian, jolla satunnaista systeemivaihtelua, suorituskykyä, voi parantaa. Ensiaskeleet Six Sigman kehittelylle otettiin jo 1979, kun Motorolan johtaja Art Sundry totesi kokouksessa: The real problem at Motorola is that our quality sinks! Todellinen ongelma on, että meidän laatumme syöksyy (laskee)!

Motorola julkaisi ratkaisun ongelmaan kirjasessa nimeltä: The Nature of Six Sigma Quality 1987. Jokaiselle kriittiselle tuoteominaisuudelle on asetettava 6 sigman suunnitteluvaatimus tai kääntäen jokaisen prosessin ulostulon on täytettävä ehto Cp ≥ 2, ja Cpk ≥ 1,5.

Six Sigman varsinaisena syntymäpäivänä voidaan pitää 15.1.1987 (Six Sigma menetelmä rekisteröity tuotemerkki ®), kun Motorola virallisesti julkisti Six Sigma Quality Program -ohjelman ja Six Sigma tavoitteen: saavuttaa < 3,4 virhettä miljoonaa mahdollisuutta kohden. Kaiken kansan tietoisuuteen ohjelma tuli, kun Motorola voitti vuonna 1988 ensimmäisen USA:n presidentin laatupalkinnon eli Malcolm Baldrige -laatupalkinnon.

Six Sigman tausta

2000-luvulla Six Sigmaan liitettiin yhä enemmän japanilaista lähestymistapaa ja siihen integroitiin vahvasti mukaan Japanista lähtöisin oleva Toyotan tuotantomenetelmä TPS tai tunnetummin Lean ja sen analyysi- ja parannuskonsepteja ja menetelmiä. 

Lean Six Sigmaa käytetään käytännöllisesti katsoen kaikilla palvelun- ja teollisuudenaloilla kaikkialla maailmassa. Kaikki yritykset eivät kutsu käyttämäänsä ohjelmaa Lean Six Sigmaksi, koska Six sigma on Motorolan rekisteröimä tuotemerkki. Yrityksillä on käytössä Lean Six Sigman metodit ja komponentit, mutta he käyttävät nimenä esimerkiksi Business Excellence, Premier Performance, Lean, Six Sigma Plus, jne.

Six Sigman leviäminen

Vuonna 2002 Lean ja Six Sigma käsitteet yhdistettiin Lean Six Sigmaksi joskin edelleen puhutaan myös erillisistä tekniikoista Lean ja Six Sigma. Lean Six Sigmaa on kehitetty, sovellettu ja levitetty aktiivisesti yhä laajemmalle ja laajemmalle. Tätä on edesauttanut yhä tehokkaammat ja helppokäyttöisemmät datan analyysiohjelmat esim. Minitab ja sen uudet versiot. Monet yritykset ovat jo ottaneet käyttöön Lean Six Sigma -systeemin ja saavuttaneet sillä merkittäviä tuloksia.

Leviämistä on edelleen edesauttanut kansainvälinen ISO standardi 13053-1:fi ja 13053-2:fi, joka ilmestyi englanniksi 2011 ja suomeksi 2014. Tämä tarkoittaa, että Six Sigmaa voidaan vaatia yrityksiltä ilman kilpailurajoitusta kansainvälisen kaupan yhteydessä.

Lean Six Sigman kehittyminen ja leviäminen yhä laajemmalle eri sovellutuskohteisiin  

Lean Six Sigman historiaa ja taustaa on kuvattu laajasti vuonna 2020 ilmestyneessä Tanja Karjalaisen ja Eero E. Karjalaisen kirjoittamassa Lean Six Sigma 2.0 ja laatuteknologia kirjassa.

Eero E. Karjalainen
Eero E. Karjalainen ja Lean Six Sigma 2.0 ja laatuteknologia -kirja

Soveltaminen Suomessa

Jatka lukemista. Miten Lean Six Sigmaa on sovellettu Suomessa? Millaisia tuloksia on saavutettu.

Soveltaminen Suomessa

Tilaa uutiskirje

Liity postituslistalle ja saat ajankohtaista tietoa Lean Six Sigmasta ja laatutekniikoista sekä laadun kehittämisestä suoraan sähköpostiisi.