Keitä ovat Green Beltit?

GREEN BELTIT ovat työntekijöitä, tiimiläisiä, jotka on koulutettu Lean Six Sigman peruskonsepteihin 9 päivän mittaisella koulutuksella, joka pitää sisällään johdatuksen Minitab-ohjelmiston käyttöön. Koulutus toteutetaan jaksoittain 5-6 kuukauden aikana, ja jaksojen välissä opiskelijat tekevät projektityötä organisaatioonsa. Heidän koulutuksensa sisältää projektin johtamista, tiimityökaluja, yleistä ongelmanratkaisua ja tilastollisia analyysejä. Lean Six Sigma sopii myös kevytversiona erityissyyperusteisten ongelmjien ratkaisuun (7 työkalua ja 8D työkalut kuuluvat Six Sigma työkalukokonaisuuteen).

Käytännössä Green Beltin koulutus on supistettu Black Beltin koulutussisällöstä. Green Belteille tarjotaan suppeampi tietämys multivarianalyysistä (MA) ja koesuunnittelusta (DE), joka kuitenkin mahdollistaa pienempien parannusprojektien suorittamisen. Tyypillisesti kuitenkin Green Beltit toimivat Black Belt -projektitiimin jäseninä.

Green Beltit toteuttavat suhteellisen pieniä, hyvin fokusoituja osastokohtaisia projekteja käyttäen hyväksi onnistumisstrategiaa.

Green Belt on henkilö, jolle on opetettu Lean Six Sigma -taitoja, joitakin lähes samalle tasolle kuin Black Beltille. Koulutusaika on tyypillisesti noin 8-10 päivää, joka on noin 30 %:a Black Beltin koulutusajasta. Erona Black Beltiin on, että Green Beltillä on ”oikea” työkin vielä ja hän palvelee joko tiimin jäsenenä tai osa-aikaisena Lean Six Sigma -tiimin johtajana.

Lean Six Sigma Yellow Belt -koulutus

Jatka lukemista, keitä ovat Lean Six Sigma Yellow Beltit

Yellow Belt tuntee Lean Six Sigman perusteet, käsitteet ja peruskonseptit. Hän tuntee DMAIC-prosessin perusajatuksen, sen keskeiset mittaus-, analyysi-, parannus- ja ohjausvaiheen työkalut ja menetelmät.

Lue lisää

Kouluttaudu Lean Six Sigma Green Beltiksi

Tutustu Lean Six Sigma Green Belt -koulutukseen ja ilmoittaudu mukaan.