DMAIC-prosessi

Parannusprosessin jokaisessa vaiheessa sovelletaan laajaa laatuteknisten ja tilastollisten työkalujen joukkoa lähtien yksinkertaisesta aivoriihestä ja päätyen pitkälle vietyihin tilastollisiin analyyseihin ja Lean-työkaluihin. Nämä työkalut ovat avaimia ajan ja suorituskyvyn parantamiseen.

Lean Six Sigma Black Belt -koulutus

D: Define – vastaa kysymykseen, mitä yritämme saada aikaiseksi: Lean Six Sigma -projektin ensimmäinen vaihe on määrittely (Define). Määrittelyvaiheen keskeinen tehtävä on määritellä projektin kohde tai kohteet Y, jotka tarvitsevat parannusta. Jotta tämä onnistuu, on saatava aikaan selkeä lausuma siitä, mitä tavoitellaan, millainen liiketoiminnallinen vaikutus halutaan saada aikaiseksi. 

Suuri haaste ja ehkä vaikein Lean Six Sigman onnistuneessa soveltamisessa liiketoiminta-prosesseihin on sopivien projektien tunnistaminen sekä konseptin sisäistämiseen tarvittavan kulttuurimuutoksen ajaminen virheiden ja vikojen korjauksesta ennaltaehkäisyyn. Karkea sääntö projektimäärälle on, että jokainen liikevaihdon miljoona sisältää vähintään yhden projektialkion!

M: Measure – vastaa kysymykseen, kuinka tiedämme, että muutos on parannus: Mittausvaiheessa tunnistetaan ja kuvataan parannuskohteena oleva prosessi, tunnistetaan keskeiset asiakasvaatimukset ja määritetään keskeiset tuote- tai palveluominaisuudet (Y) ja prosessiparametrit (x). Prosessiparametrejä x, vaikuttavia input-tekijöitä on yleensä satoja. Lisäksi selvitetään kiinnostavan ulostulon tai ulostulojen muodostavan prosessin suorituskyky, kyvykkyys sekä stabiilisuus sekä varmistetaan mittaussysteemin kyvykkyys mitata Y:tä. 

A: Analyze – vastaa kysymykseen, mitä muutoksia on tehtävä, jotta tulos on parannus: Analyysivaiheessa kehitetään määrittely ja mittausvaiheen pohjalta datasta teorioita ja ideoita mahdollisiin juurisyihin x, vahvistamaan tai hylkäämään teoriat data-analyysin avulla ja lopulta tunnistamaan keskeiset juurisyyt (rakenteen, 10-20 kpl) ongelmaan ja kehittämään näihin sopivat muutokset, jotka saavat aikaan ulostulon tai ulostulojen suorituskyvyn parannuksen. 

I: Improvement – vastaa kysymykseen, kuinka varmistetaan, että muutos on pysyvä parannus: Parannusvaiheessa kehitetään, toteutetaan ja arvioidaan ratkaisuja, jotka kehitettiin tai löydettiin analyysivaiheessa. Projektitiimi määrittää syy-seuraussuhteen (Six Sigma yhtälön, matemaattisen suhteen y= f(x) kiinnostavien input-muuttujien ja vastemuuttujan välille) niin, että prosessin suoritusarvo voidaan ennustaa, parantaa ja optimoida.

C: Control – vastaa kysymykseen, kuinka ylläpidät pysyvän muutoksen/parannuksen. Viimeinen vaihe Lean Six Sigma -parannusprosessia on ohjaus ja valvonta. Kun prosessi on saatettu kyvykkäämmäksi (tavoite Cp > 2, Cpk > 1,5) ja stabiloitu, siirrytään ennaltaehkäisyyn ja proaktiiviseen eli ennakoivaan ohjaukseen (proaktiivinen on reaktiivisen vastakohta).Ohjausvaiheessa optimoidaan, eliminoidaan, automatisoidaan ja ohjataan keskeisiä muuttujia. Ohjausvaiheessa viimeistellään projekti, dokumentoidaan se ja luodaan ohjaussuunnitelma, jonka pohjalta ylläpidetään saavutettua tulosta.

Mistä Lean Six Sigma on lähtöisin?

Jatka lukemista. Seuraavaksi tutustutaan Lean Six Sigman historiaan.

Lue historiasta

Haluatko tietoa Lean Six Sigmasta?

Liity postituslistalle ja saat ajankohtaista tietoa Lean Six Sigmasta ja laatutekniikoista sekä laadun kehittämisestä suoraan sähköpostiisi.